Nedir.Org *

Mera Nedir

Yeni
Soru Sor Üzerinde evcil hayvanların elverişli doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan yem veya yapay bir bitki örtüsü bulunan yem alanlarına mera denir.

Meralar çayırların aksine, nispeten yüksek ve taban suyu derinlere bulunan kıraç yerlerde oluşurlar.

Bu topraklar hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır. Hayvanların yemlenmesinde kullanılan bu alanların erozyon üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Engebe sebebiyle yağış sularının bir kısmı sızarak veya yüzey akışı ile kaybolmaktadır. Buraların toprakları sığ, kumlu veya çakıllı, su tutma kapasitesi düşük ve yağışlı dönem haricinde kurudur. Genellikle su, bitkiler için yeterli değildir, bitki örtüleri seyrek ve kısa boyludur, dolayısıyla açık vejetasyona sahiptirler.

Mera Çeşitleri


Meralar oluşumlarına göre Doğal mera ve yapay mera olarak iki kısımdan oluşurlar.

1. Doğal Meralar


Bulundukları yerlere, bulundurdukları bitki çeşitlerine ve faydalanma şekillerine göre farklılık gösterirler.
– Kıraç meralar: Fakir ve kurak topraklarda teşekkül eden bu meralar yurdumuzun önemli bir kısmını kaplar.
– Orman içi meralar: Orman alanlarının önemli ölçüde seyrekleştiği yerlerde kendiliğinden oluşan meralardır.
– Alp meraları: Dağlık bölgelerde, orman sınırının üstünde oluşan meralardır.
– Yaylalar: Yüksek yerlerde oluşan meralardır. Diğer otlatma alanlarının kuruduğu bir mevsimde otlatıldıkları için önemli bir yere sahiptirler.

2. Yapay meralar


Sulu veya kıraç koşullarda, mera veya tarla arazisinde uzun veya kısa süreler için insanlar tarafından ekilerek kurulan yüksek verimli yem alanlarıdır.
– Devamlı yapay meralar: Bir kez kurulduktan sonra uzun yıllar otlatma amacıyla kullanılan yem alanlarıdır.
– Ekim nöbeti meraları: Tarla topraklarında, normal ekim nöbeti içerisinde çok yıllık veya kendi kendini tohumlayan tek yıllık yem bitkileri ile kurulan ve bir müddet otlatmak ve tek yıllık yem bitkileri ile kurulan ve bir müddet otlatmak ve biçerek değerlendirildikten sonra, sürülüp yeniden kültür bitkileri ekimine bırakılan kültür meralarıdır.

Ekim nöbeti meraları kurulma sürelerine göre;
• Uzun ekim nöbeti meraları: 6-10 yıl.
• Kısa ekim nöbeti meraları: 2-5 yıl.Mera Resimleri

Mera

Mera
Mera Nedir resim örnekleri

Mera Sunumları

Henüz bu yazıya eklenmiş dosya (powerpoint,pdf,word) bulunmamaktadır.

Mera Videoları

Henüz bu yazıya eklenmiş video bulunmamaktadır.
Ekleyen User Avatar
Mercan Genç admin@nedir.org
Paylaş
301 Puan
129 Takipçi
2731 Okunma
Sponsorlu Bağlantı

İlgili Yazılar


01 | meram
02 | hemera
03 | şahmeran
05 | Mera

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç