Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye Girişi

Mera NedirMera Nedir

Bu Yazıda Neler Var

 • Mera Çeşitleri
 • 1. Doğal Meralar
 • 2. Yapay meralar

 • Üzerinde evcil hayvanların elverişli doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan yem veya yapay bir bitki örtüsü bulunan yem alanlarına mera denir.

  Meralar çayırların aksine, nispeten yüksek ve taban suyu derinlere bulunan kıraç yerlerde oluşurlar.

  Bu topraklar hayvancılık amacıyla kullanılmaktadır. Hayvanların yemlenmesinde kullanılan bu alanların erozyon üzerinde etkileri bulunmaktadır.

  Engebe sebebiyle yağış sularının bir kısmı sızarak veya yüzey akışı ile kaybolmaktadır. Buraların toprakları sığ, kumlu veya çakıllı, su tutma kapasitesi düşük ve yağışlı dönem haricinde kurudur. Genellikle su, bitkiler için yeterli değildir, bitki örtüleri seyrek ve kısa boyludur, dolayısıyla açık vejetasyona sahiptirler.

  Mera Çeşitleri


  Meralar oluşumlarına göre Doğal mera ve yapay mera olarak iki kısımdan oluşurlar.

  1. Doğal Meralar


  Bulundukları yerlere, bulundurdukları bitki çeşitlerine ve faydalanma şekillerine göre farklılık gösterirler.
  – Kıraç meralar: Fakir ve kurak topraklarda teşekkül eden bu meralar yurdumuzun önemli bir kısmını kaplar.
  – Orman içi meralar: Orman alanlarının önemli ölçüde seyrekleştiği yerlerde kendiliğinden oluşan meralardır.
  – Alp meraları: Dağlık bölgelerde, orman sınırının üstünde oluşan meralardır.
  – Yaylalar: Yüksek yerlerde oluşan meralardır. Diğer otlatma alanlarının kuruduğu bir mevsimde otlatıldıkları için önemli bir yere sahiptirler.

  2. Yapay meralar


  Sulu veya kıraç koşullarda, mera veya tarla arazisinde uzun veya kısa süreler için insanlar tarafından ekilerek kurulan yüksek verimli yem alanlarıdır.
  – Devamlı yapay meralar: Bir kez kurulduktan sonra uzun yıllar otlatma amacıyla kullanılan yem alanlarıdır.
  – Ekim nöbeti meraları: Tarla topraklarında, normal ekim nöbeti içerisinde çok yıllık veya kendi kendini tohumlayan tek yıllık yem bitkileri ile kurulan ve bir müddet otlatmak ve tek yıllık yem bitkileri ile kurulan ve bir müddet otlatmak ve biçerek değerlendirildikten sonra, sürülüp yeniden kültür bitkileri ekimine bırakılan kültür meralarıdır.

  Ekim nöbeti meraları kurulma sürelerine göre;
  • Uzun ekim nöbeti meraları: 6-10 yıl.
  • Kısa ekim nöbeti meraları: 2-5 yıl.

  Benzer Yazilar

  
  Benzer Yazılar
  01 | meram
  02 | hemera
  03 | şahmeran
  05 | Mera

  En Son Eklenenler

  En Çok Okunanlar

  
  Online Üyeler
   Nedir.Org Bi soru sor